top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 : definities
Aanbod : het product- en dienstenaanbod van het restaurant dat door de klant via de service bij het restaurant kan worden besteld, gekocht en bezorgd.
Bestelling : een bestelling van de klant via de service bij het restaurant, bestaande uit de door de klant geselecteerde items uit het aanbod.
Dienstverlener : BV LUCCAS.BE, met zetel te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Leemstraat 155, ondernemingsnummer: 0732.745.918, NACE-BEL: 56102
Overeenkomst : de overeenkomst tussen de klant en het restaurant met betrekking tot de aankoop en het bezorgen van de bestelling, tot stand gekomen door middel van de service.
Restaurant : een onderneming die maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt, en gebruik maakt van de service teneinde overeenkomsten aan te gaan hieromtrent met de klant.
Service : de commerciële diensten en / of werkzaamheden die door de dienstverlener worden aangeboden aan de klant, o.m. doch niet limitatief bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten tussen het restaurant en de klant en het doorsturen van bestellingen, geplaatst door de klant naar het aangeduide restaurant.


Artikel 2 : toepasselijkheid
1. Huidige algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de service, in de contractuele relatie bestaande tussen de dienstverlener en de klant.
2. Door gebruik te maken van de service verklaart de klant zich onherroepelijk akkoord met huidige algemene voorwaarden.


Artikel 3 : verantwoordelijkheden van de dienstverlener
1. De dienstverlener voorziet in een online platform, waarop hij de service biedt, bestaande uit het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten tussen de klant en het restaurant.
2. De dienstverlener zal op dit online platform het aanbod publiceren, zoals dit werd doorgegeven door het respectievelijke restaurant.
3. De dienstverlener zal middels dit platform de bestellingen, die worden geplaatst door de klant, registreren en doorgeven aan het relevante restaurant, evenals de betaling van de bestelling ontvangen en deze verder doorgeven aan het restaurant.
4. De klant zal na betaling van de bestelling via het platform geen verdere kosten meer verschuldigd zijn aan zowel de dienstverlener als aan het restaurant.
5. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het aanbod zoals weergegeven op het online platform, daar dit weergegeven aanbod louter berust op de doorgekregen informatie van het restaurant.
6. De klant erkent dat door de plaatsing van diens bestelling en de betaling hiervan een rechtstreekse overeenkomst tot stand komt tussen het restaurant en de klant met betrekking tot het afleveren van het bestelde aanbod, de tijdigheid hiervan en de correctheid hiervan.
7. De verantwoordelijkheid van de dienstverlener beperkt zich uitdrukkelijk louter tot de uitvoering van de service, en strekt zich in geen geval uit tot de uitvoering van de overeenkomst welke exclusief bestaat tussen de klant en het restaurant.


Artikel 4 : verantwoordelijkheden klant
1. De klant verbindt er zich toe bij het plaatsen van een bestelling correcte en volledige adresgegevens te verstrekken.
2. De klant heeft eveneens de plicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens onverwijld aan het restaurant mede te delen.
3. Om een goede werking van de service en de overeenkomst te garanderen, dient de klant zijn tijdslot te bepalen en een bereidingsduur van ± 30 minuten te voorzien vanaf uur van het gekozen slot.
4. De klant dient vanaf het plaatsen van de bestelling en de betaling ervan tot aan het afhalen van zijn maaltijd bereikbaar te zijn voor het restaurant, zowel telefonisch als per e-mail.
5. Indien de klant meer informatie wenst te bekomen over zijn maaltijd of de status van zijn bestelling, zal hij rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het restaurant.
6. De klant is ervan op de hoogte dat het restaurant ingrediënten kan gebruiken voor maaltijden die gebeurlijke allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Het is de plicht van de klant om bij allergieën en intoleranties zelf het initiatief te nemen en voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling hierover contact op te nemen met het restaurant.
7. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de gehanteerde prijzen, die in het aanbod worden gehanteerd.


Artikel 5 : klachten
1. Indien de klant klachten heeft over het aanbod of de overeenkomst, dient hij zich exclusief te wenden tot het restaurant waarmee hij een rechtstreekse overeenkomst heeft gesloten.
2. Indien de klant klacht heeft over de service zal hij deze zo spoedig mogelijk per e-mail aan de dienstverlener overmaken, dewelke binnen een redelijke termijn hierop zal antwoorden.
3. De klant, die klachten neerlegt bij zowel het restaurant als de dienstverlener, zal deze klachten volledig en duidelijk omschrijven.
4. Door het aanvaarden van huidige algemene voorwaarden erkent de klant dat arbitrage of in het algemeen elke vorm van alternative dispute resolution als geschillenbeslechtingsmethode wordt uitgesloten.


Artikel 6 : privacy
De dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens van de klant, zoals uiteengezet in het privacy statement. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze manier van persoonsgegevensverwerking. De gegevens van de klant worden bewaard in functie van Corona. 

 

Artikel 7 : Corona

De klant is op de hoogte van de huidige corona maatregelen en hanteert deze maatregelen.  

allergenen.png
bottom of page